[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2012.04.23 19:10
webmaster@nuug.no

NUUG og HiOAs
Pris for fremme av fri programvare

HiOA

23. april 2012 kl. 17:00 ble prisen delt ut for niende gang av NUUG i samarbeide med Høgskolen i Oslo og Akershus og Friprog-senteret ut. Utdelingen skjedde i etterkant av GoOpen på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo.

Vinneren:

Utdeleren Damian Conway(t.v.) sammen med lederen for digitaliseringsprogrammet i FAD, Lars Bjørgan Schrøder(midt) og NUUGs leder Petter Reinholdtsen(t.h.). Fotograf: Per Inge Østmoen
Utdeleren Damian Conway(t.v.) sammen med lederen for digitaliseringsprogrammet i FAD, Lars Bjørgan Schrøder(midt) og NUUGs leder Petter Reinholdtsen(t.h.). Fotograf: Per Inge Østmoen

Pressemelding

Pressemelding fra Norwegian Unix User Group (NUUG) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Oslo, mandag 23. april 2012 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet tildeles Prisen for fremme av fri programvare 2012. Prisen Norwegian Unix User Group (NUUG) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) står bak prisen. Formålet er å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats. I 2012 deles prisen ut for niende gang. Vinneren, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), er tildelt Prisen for fremme av fri programvare for blant annet sitt arbeid med IKT-politikk og referansekatalogen for IT-standarder. Juryens begrunnelse I år ønsker juryen å gi sin støtte til en grundig og velreflektert IKT-politikk som er med på å påvirke de større linjene i hvordan IKT standardiseres. Gjennom sitt bidrag til at det offentlige utvikler IKT-løsninger som er effektive, sikre og brukervennlige gjør FAD en god jobb for å bedre IT-samhandlingen i offentlig sektor, for å redusere bindinger til enkeltleverandører og for å bidra til likebehandling og inkludering av alle innbyggere, uavhengig av hva slags programvare eller programvareplattform hver enkelt benytter. - FAD skal bidra til at det offentlige utvikler IKT-løsninger som er effektive, sikre og brukervennlige. Det er godt å se at FAD forstår at standardisering er viktig for effektiviteten, sier juryens sekretær Hans-Petter Fjeld. - Årets pris blir gitt for grundig og velreflektert arbeid med implementering av åpne formater i det offentliges interaksjon med borgere og næringsliv, sier jurymedlem Børre Ludvigsen. Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole, med ca. 16 000 studenter og 1600 tilsatte. HiOA ble dannet 1. august 2011 da Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus fusjonerte til én høgskole. Høgskolen har fire fakulteter fordelt på to studiesteder: Pilestredet og Kjeller. Norwegian Unix User Group NUUG er en ikke-kommersiell forening for folk i Norge med interesse for UNIX-lignende operativsystemer, åpne standarder og fri programvare, dannet i 1984. Formålene er å stimulere til økt interesse for og bruk av UNIX-lignende operativsystemer, åpne standarder og fri programvare, samt skape gode vilkår for utveksling av informasjon og erfaring mellom brukere. NUUG fungerer som kontaktorgan mot andre internasjonale UNIX-grupper og -organisasjoner. NUUG er en ikke-kommersiell forening for UNIX-brukere i Norge, og har over 350 medlemmer. Formålet er å stimulere til økt interesse for og bruk av UNIX, samt å skape gode vilkår for utveksling av informasjon og erfaring mellom brukere. NUUG fungerer som kontaktorgan mot andre internasjonale UNIX-grupper og -organisasjoner. Fri programvare Fri programvare kan man bruke som man vil og så mye man vil, med full frihet til å endre og viderekopiere programvaren. Dette innebærer at viktige detaljer kan granskes, og problemer oppdages og løses, av flere gjennom fagfellevurdering. Statlige institusjoner i flere land krever nå bruk av åpne standarder og fri programvare: Folket skal ikke trenge å kjøpe tilgang til offentlig informasjon. Fri programvare sikrer at alle kan benytte seg av programvaren, samt lære seg hvordan den fungerer og bidra med å forbedre den. Mer info om prisen på: http://www.nuug.no/prisen/ . Samtlige bilder kan også lastes ned fra http://www.nuug.no/prisen/bilder-2012/ . Kontaktperson for NUUG: Hans-Petter Fjeld <atluxity at nuug.no>, telefon +47 957 282 09 Kontaktperson for HiOA: Hårek Haugerud <Harek.Haugerud at hioa.no>, telefon +47 402 038 19

Juryen for 2012 består av Audun Vaaler(HiØ), Alfred Bratterud (HiOA), Børre Ludvigsen(HiØ) og Øyvind Kolås(vinneren i 2009). (sekretær Hans-Petter Fjeld).

Nominasjonsfristen var 23. mars 2012. Informasjon om nominasjonene: http://www.nuug.no/prisen/kandidater-2012/

Tidligere vinnere:

Aktuelle lenker

NUUG Foundation

Prisen for fremme av fri programvare er innstiftet av NUUG og Høgskolen i Oslo og Akershus i fellesskap. Prisen finansieres hovedsaklig med hjelp fra NUUG Foundation.